haber
Kullanıcı Adı
Şifre

Konferanslar   Rödovans   Yap-İşlet-Devret (BOT)

2.12.2020

EEL Events, Türkiye'de KÖİ Yatırımları Forumu (IV)

EBRD Türkiye Başkan Yardımcısı Şule Kılıç: "Kurumsal kapasite ve projelerin önceliklendirilmesi KÖİ sektörü için anahtar unsurlar. Sözleşmesel yapı doğru kurulduğu zaman finansman mutlaka sağlanır. Bundan sonraki süreçte projelerin önceliklendirilmesi daha önemli hale geldi. Belediyelerin projelerinde KÖİ modelinin uygulanması için kurumsal kapasitenin geliştirilmesi gerekli"...

Londra merkezli EEL Events tarafından 26-27 Kasım 2020 tarihlerinde online olarak düzenlenen ve TEBA'nın da basın ortağı olarak katkıda bulunduğu Türkiye'de Kamu-Özel İşbirliği (KÖİ) Forumu'ndan önemli konuşmaları sizlere sunmaya devam ediyoruz.

Moderatörlüğünü TEBA Genel Koordinatörü Burcu Tokatlı Ahıska'nın yaptığı "Türkiye'de KÖİ Fırsatları Nerede?" konulu panelde konuşan Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) Türkiye Başkan Yardımcısı Şule Kılıç, EBRD'nin 2009 yılından beri Türkiye'de KÖİ piyasasında yer aldığını hatırlatarak, bildiğimiz anlamda modern KÖİ yapısının ilk örneğinin Avrasya Tüneli Projesi olduğunu ve bu Proje'den beri Türkiye KÖİ piyasasında yer aldıklarını, 8 şehir hastanesi projesini finanse ettiklerini bildirdi. 

"Sözleşmesel yapı doğru kurgulanırsa finansman mutlaka bulunur":

Kurumsal kapasitenin ve projelerin önceliklendirilmesinin KÖİ sektörü için anahtar unsurlar olduğunun altını çizen Kılıç, Bu anlamda sağlık sektörünün doğru sektör olduğunu ve şehir hastanesi projelerinde yapının doğru kurulduğunu belirtti. Türkiye'nin, şehir hastaneleri sayesinde, kovid-19 sürecinde şimdiye kadar sağlık sektöründe kapasite kısıtı yaşamadığını ifade etti. "Tabi şunu da hatırlamak lazım, şehir hastanelerini finanse ettiğimiz dönem KÖİ piyasasında finansman sektörünün en iyi dönemiydi, kredi vadelerinde 18-20 yıllara çıkıldı ve kredi maliyetleri, fiyatlandırmalar da bugüne göre daha uygundu" diyen Kılıç, 12, 13 şehir hastanesinin uluslararası ticari bankalarca finanse edilmiş olduğunu vurguladı. Dolayısıyla, yapı doğru kurulduğu zaman mutlaka finansman bulunabileceğini söyledi. 

"Projelerin önceliklendirilmesi eskiden daha önemli hale geldi":

Kovid-19'un gelişmekte olan ülkeleri gelişmiş ülkelere göre daha çok etkilediğini belirten Kılıç, projelerin önceliklendirilmesinin eskisinden daha da önemli hale geldiğini vurguladı. Finansman maliyetlerinin özel sektör için kamu için olduğundan daha maliyetli olduğu argümanının doğru olduğunu belirten Kılıç, ancak hükümetin de kendi kaynaklarıyla tüm yatırımları finanse edemeyeceğini belirtti. Öte yandan, KÖİ modelinin de her proje için uygun olmayabileceğini bildiren Kılıç, projelerin önceliklendirilmesi ve harcama getirisi analizi ile hangi projelerde KÖİ modelinin uygulanacağının belirlenmesinin önemli olduğunu vurguladı.

"Alternatif finansman modelleri uygulanmalı":

Önümüzdeki süreçte KÖİ projeleri için alternatif ve yeni finansman modelleri gerekeceğinin de altını çizen Kılıç, Elazığ Hastanesi Projesi'nde tahvil ihraç edildiğini hatırlattı. Sermaye Piyasaları Kurumunun diğer yetkili kurumlarla yeni finansman ürünlerinin ortaya çıkması için çalıştığını bildiren Kılıç, proje bazlı menkul kıymetler, varlığa dayalı menkul kıymetler, dönüştürülebilir tahviller gibi yeni araçlar için düzenleyici mevzuat çalışması yapılabileceğini belirtti. Ayrıca sukuk ihracı, İslami finans ve proje tahvilleri gibi yeni finansman araçlarının da uygulanabileceğini kaydetti.  

"Belediye projeleri için kurumsal kapasite geliştirilmeli":

Kılıç son olarak, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının belediyelerin atık su projeleri için mevzuat düzenlemelerini içeren çalışması ile ilgili olarak, belediyelerin kaynaklarının sınırlı olduğunu ve belediye projelerinde de KÖİ modelinin uygulanabileceği konusunda hemfikir olunduğunu bildirdi. Ancak, yerel otoriteler düzeyinde de kurumsal kapasitenin iyileştirilmesi gerektiğine işaret eden Kılıç, "KÖİ modelinde kamu ve özel sektör tarafı çok uzun vadeli bir ortaklığa girer. Özel sektör işletmeyi üstlenince tüm süreçleri de yürütsün diye bakmak doğru olmaz, kamu tarafında da bu uzun dönemli sözleşmeleri uygulayacak ve takibini yapacak kurumsal kapasitenin oluşturulması gerekir" dedi. 

Yıllık Rapor