haber
Kullanıcı Adı
Şifre

TBMM   Mevzuat

24.6.2020

Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'da Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Yürürlüğe Girdi

Türk Rekabet Hukuku mevzuatına, AB mevzuatında yer alan taahhüt ve uzlaşma müesseseleri getiriliyor...

Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'da Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, 24 Haziran 2020 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Kanunla, Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un, "birleşme veya devralma" bölümünde değişiklik yapılıyor, "hakim durum testi" yerine Avrupa Birliği (AB) hukukunda uygulanan "etkin rekabetin önemli ölçüde azaltılması testi" getiriliyor.

Buna göre, bir ya da birden fazla teşebbüsün, başta hakim durum yaratılması ya da mevcut bir hakim durumun güçlendirilmesi olmak üzere, ülkenin bütünü veya bir kısmında herhangi bir mal veya hizmet piyasasındaki etkin rekabetin önemli ölçüde azaltılması sonucunu doğuracak şekilde birleşmeleri veya herhangi bir teşebbüsün ya da kişinin, diğer bir teşebbüsün mal varlığını yahut ortaklık paylarının tümünü, bir kısmını ya da kendisine yönetimde hak sahibi olma yetkisi veren araçları, miras yoluyla iktisap durumu hariç olmak üzere devralması hukuka aykırı ve yasak olacak.

Düzenlemeyle Türk Rekabet Hukuku mevzuatına, AB mevzuatında yer alan taahhüt ve uzlaşma müesseseleri getirilmiş oluyor. 

Hatırlanacağı gibi, teklifin Türkiye Büyük Millet Meclisinde (TBMM) kabul edildiğini sizlere bildirmiştik TEBA:1972/ 17 Haziran 2020.

Yıllık Rapor