haber
Kullanıcı Adı
Şifre

Mevzuat

22.6.2020

Merkez Bankasının Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliği'nde Değişiklik Yapıldı

Bankalar için uyarlanmış reel kredi büyüme oranının yüzde 15’ten küçük olma koşulu, yılsonuna kadar geçerli olmak şartıyla kaldırıldı...

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ, 20 Haziran 2020 tarihli Resmi Gazete'de yayımlandı. Değişiklik ile, bankalar için uyarlanmış reel kredi büyüme oranının yüzde 15’ten küçük olma koşulu 25 Aralık 2020'ye kadar kaldırıldı. 

25 Aralık 2013 tarihli ve 28862 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Tebliğ'e şu geçici madde eklendi: “GEÇİCİ MADDE 10 – (1) Yıllık kredi büyüme oranı yüzde 15,00’in üzerinde olup, bu Tebliğin 10/A maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında hesaplanan uyarlanmış yıllık kredi büyüme oranı yüzde 15,00’ten büyük olan bankalar, 25 Aralık 2020 yükümlülük tarihine kadar bu Tebliğin 10/A maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde belirlenen koşulları sağlamış sayılır. (2) Bu maddenin birinci fıkrası kapsamındaki bankalara, 25 Aralık 2020 yükümlülük tarihinden itibaren bu Tebliğin 10/A maddesinin birinci ve ikinci fıkralarında belirlenen zorunlu karşılık oranlarının uygulanmaya devam edilebilmesi için 25 Aralık 2020 yükümlülük tarihi itibarıyla aynı maddenin birinci fıkrasının (a) bendinde belirlenen tüm koşulların sağlanmış olması şarttır.”

Yıllık Rapor