haber
Kullanıcı Adı
Şifre

Krediler   Demeçler   Mevzuat

22.6.2020

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'dan Önemli Açıklamalar

"Atatürk Havaalanı'ndaki serbest bölgeyi ilk ihtisas serbest bölgesi olarak tescil ettik ve buranın ihtisas konusunu bilişim sektörü olarak belirledik. Serbest ihtisas bölgelerini kuracak ana yatırımcı şirketlere sabit yatırım tutarının yüzde 50'sini geçmemek üzere, en çok 10 yıl faiz ve kar payı desteği vereceğiz"...

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD), Türkiye Müteahhitler Birliği (TMB) gibi Türkiye reel ekonomisinin önemli kuruluşlarının başkanlarının katıldıkları, Ticaret Bakanı başkanlığında yapılan Ticaret Bakanlığı İstişare Kurulu'nun 15. toplantısı sonrasında Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan önemli açıklamalarda bulundu.

Toplantı gündeminin küresel ticaret zincirleri olduğunu ifade eden Pekcan, "Dünya artık küresel tedarik ve değer zincirinde yeni adres arayışları içinde. Türkiye bu anlamda gerçek bir potansiyel sunuyor. İnşallah elbirliğiyle atacağımız doğru ve kararlı adımlarla ülkemiz için bunu bir fırsata çevirmemiz mümkün. Burada doğru stratejiler izlemeli, üretim ve ihracatımızın artması yönündeki faaliyetlere odaklanmalıyız" dedi. 

Pekcan, ihtisas serbest bölgelerine değinerek, daha fazla katma değerli üretim yapılması, teknoloji odaklı yatırımların ve buna bağlı ihracatın artması için buralara yönelik teşvik mekanizmaları hazırladıklarını söyledi. Pekcan, 9 Haziran 2020 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararı'na değinerek, "Bu serbest ihtisas bölgelerini kuracak ana yatırımcı şirketlere sabit yatırım tutarının yüzde 50'sini geçmemek üzere, en çok 10 yıl faiz ve kar payı desteği vereceğiz. Ayrıca kira, nitelikli istihdam gibi desteklerin yanı sıra gelir, kurumlar, gümrük vergileri ve KDV istisnasından yararlanma imkanı sunulacak" ifadelerini kullandı.

Atatürk Havaalanı'ndaki serbest bölgeyi de ilk ihtisas serbest bölgesi olarak tescil ettiklerini ve buranın ihtisas konusunu bilişim sektörü olarak belirlediklerini aktaran Pekcan, ihtisas serbest bölgelerinin bürokrasinin azaltıldığı, yatırımcıya tek durak nokta bölgeler olarak hizmet sunacağını duyurdu.

İhtisas Serbest Bölgeleri'nde sağlanacak destekler hakkında:

 9 Haziran 2020 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan İhtisas Serbest Bölgelerinde Sağlanacak Destekler Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararı'nda, bu bölgelerde faaliyet gösteren kullanıcıların;

-Bu alandaki faaliyetleri için istihdam ettikleri en fazla 10 nitelikli personelin aylık brüt ücretleri, yüzde 50 oranında, personel başına yıllık en fazla 15.000 ABD Doları, bu alanda kiraladıkları arazi ve binalara ilişkin kira harcamaları, yıllık en fazla 75.000 ABD Doları desteklenmesi,

-Bölge işleticilerinin, yatırım safhasında taahhüt ettikleri sabit yatırım tutarının yüzde 50'sini geçmemek kaydıyla, bir defada kullandıkları azami 10 yıl vadeli ve 10 milyon ABD Dolarına kadar olan yatırım kredilerinin faiz veya kar payı giderleri yüzde 50 oranında desteklenmesi öngörüldü. 

Desteklenecek kullanıcılara ilişkin kriterler, Ticaret Bakanlığınca yayımlanacak genelge ile belirlenecek. Kullanıcıların belirlenmesine yönelik Ar-Ge yoğunluğu ve yüksek teknoloji içeriğine ilişkin kriterlerin tespitinde Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının görüşü alınacak.

Yıllık Rapor