haber
Kullanıcı Adı
Şifre

TBMM   Mevzuat

17.6.2020

Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'da Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi Kabul Edildi

"Hakim durum testi" yerine Avrupa Birliği (AB) hukukunda uygulanan "etkin rekabetin önemli ölçüde azaltılması testi" uygulamasına getiren teklif ile Türk Rekabet Hukuku mevzuatına, AB mevzuatında yer alan taahhüt ve uzlaşma müesseseleri getiriliyor...

Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'da Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi.

Kanunla, Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un, "birleşme veya devralma" bölümünde değişiklik yapılıyor, "hakim durum testi" yerine Avrupa Birliği (AB) hukukunda uygulanan "etkin rekabetin önemli ölçüde azaltılması testi" getiriliyor.

Buna göre, bir ya da birden fazla teşebbüsün, başta hakim durum yaratılması ya da mevcut bir hakim durumun güçlendirilmesi olmak üzere, ülkenin bütünü veya bir kısmında herhangi bir mal veya hizmet piyasasındaki etkin rekabetin önemli ölçüde azaltılması sonucunu doğuracak şekilde birleşmeleri veya herhangi bir teşebbüsün ya da kişinin, diğer bir teşebbüsün mal varlığını yahut ortaklık paylarının tümünü, bir kısmını ya da kendisine yönetimde hak sahibi olma yetkisi veren araçları, miras yoluyla iktisap durumu hariç olmak üzere devralması hukuka aykırı ve yasak olacak.

Düzenlemeyle Türk Rekabet Hukuku mevzuatına, AB mevzuatında yer alan taahhüt ve uzlaşma müesseseleri getiriliyor. 

Hatırlanacağı gibi, teklifte yer alan önemli düzenlemeleri sizlere sunmuştuk TEBA:3 Haziran 2020

Yıllık Rapor