haber
Kullanıcı Adı
Şifre

Krediler   Makro Veriler

17.6.2020

Özel Sektörün Yurtdışından Sağladığı Uzun Vadeli Kredi Borcu Nisan Sonu İtibarıyla 173,6 Milyar Dolar Oldu

173,6 milyar ABD doları tutarındaki uzun vadeli toplam kredi borcunun % 41,9’unu finansal kuruluşların, % 58,1’ini ise finansal olmayan kuruluşların borcu oluşturuyor. Aynı dönemde, 8,1 milyar ABD doları tutarındaki kısa vadeli toplam kredi borcunun %76'sı finansal kuruluşların, %24'ü ise finansal olmayan kuruluşların borcundan oluştu...

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), özel sektörün yurtdışından sağladığı kredilere ilişkin Nisan 2020 verilerini açıkladı. Buna göre, Nisan ayı sonu itibarıyla özel sektörün uzun vadeli kredi borcu, 2019 yılsonuna göre 7,4 milyar ABD doları azalarak 173,6 milyar ABD doları, kısa vadeli kredi borcunun (ticari krediler hariç) ise 895 milyon ABD doları azalarak 8,1 milyar ABD doları düzeyinde gerçekleştiği görüldü. 

173,6 milyar ABD doları tutarındaki uzun vadeli kredi borcunun %62'si ABD doları, %33,5’i Euro, %2,8’i Türk lirası ve %1,7’si ise diğer döviz cinslerinden oluştu. 8,1 milyar ABD doları tutarındaki kısa vadeli kredi borcunun ise %38,8’inin ABD doları, %34,3’ünün Euro, %25,6’sının Türk lirası ve % 1,3’ünün diğer döviz cinslerinden oluştuğu bildirildi. 

Nisan sonu itibarıyla, uzun vadeli toplam kredi borcunun % 41,9’unu finansal kuruluşlar, % 58,1’ini ise finansal olmayan kuruluşların borcu oluşturuyor. Aynı dönemde, 8,1 milyar ABD doları tutarındaki kısa vadeli toplam kredi borcunun %76'sı finansal kuruluşların, %24'ü ise finansal olmayan kuruluşların borcundan oluşuyor.

Bankaların uzun vadeli kredi borcu 2019 yılsonuna göre 1,7 milyar ABD doları azaldı:

Uzun vadeli kredi borcunda, bir önceki yılsonuna göre bankaların kredi biçimindeki borçlanmaları 1,7 milyar ABD doları azalmış olup, tahvil ihracı biçimindeki borçlanmaları ise 1,1 milyar ABD doları azalışla 20,2 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleşti. Bankacılık dışı finansal kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmaları 1,1 milyar ABD doları azaldı, tahvil stoku ise 875 milyon ABD doları azalarak 2,8 milyar ABD doları seviyesinde oldu. Finansal olmayan kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmalarının 1,6 milyar ABD doları azaldığı, tahvil stokunun ise 25 milyon ABD doları azalarak 7,5 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleştiği görülüyor.

Kısa vadeli kredi borcunda ise, 2019 yılsonuna göre bankaların kredi biçimindeki borçlanmaları 652 milyon ABD doları azalışla 5 milyar ABD doları; finansal olmayan kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmaları ise 24 milyon ABD doları azalışla 1,7 milyar ABD doları düzeyinde gerçekleşti.

Özel sektörün yurtdışından sağladığı toplam kredi borcu ise kalan vadeye göre incelendiğinde, 1 yıl içinde gerçekleştirilecek olan anapara geri ödemeleri toplam 42,9 milyar ABD doları tutarında oluyor. 

Yıllık Rapor