haber
Kullanıcı Adı
Şifre

Konferanslar   Araştırma   Diğer Yenilenebilir

6.11.2018

7. Türkiye Rüzgar Enerjisi Kongresi (TÜREK 2018) (III)

TÜREB Yönetim Kurulu Üyesi Tuna Güven: “Türkiye olarak hedefimiz 2027’de 16 GW rüzgâr kurulu gücüne ulaşmak. Bu da her yıl 1 GW rüzgâr santralini işletmeye almak demek oluyor ki biz bunu yapabiliriz, çünkü geçmiş yıllarda bunu başardık. Küçük lotlarda sık ve düzenli ihale yapılmasını ve 3 ila 5 yıllık ihale takviminin belirlenerek açıklanmasını öneriyoruz. Böylece tüm rüzgâr enerjisi ekosistemi için öngörülebilirlik artar."

ENERCON Türkiye Genel Müdürü Arif Günyar: “Rüzgar Enerjisi bakımından küresel yeni pazarlarda daha dikkatli olmak gerekiyor. Finanse edilebilirlik açısından kredi notu düşük olan ülkelerde haliyle risk primi de yüksek. Bu anlamda küresel yeni pazarlarda RES yatırımcıları ve tedarikçileri için zorlu bir döneme girildi”…

Türkiye Rüzgar Enerjisi Birliği (TÜREB) tarafından 5-6 Kasım 2018 tarihinde Ankara’da düzenlenen 7. Türkiye Rüzgar Enerjisi Kongresi’nde (TÜREK 2018) yapılan önemli konuşmaları sizlere sunmaya devam ediyoruz.

TÜREB Yönetim Kurulu Üyesi ve Borusan EnBW Enerji Yatırımları A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Tuna Güven:

TÜREB Yönetim Kurulu Üyesi ve Borusan EnBW Enerji Yatırımları A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Tuna Güven, TÜREB’ in raporlarına göre Türkiye’de 7 GW’ lık RES kurulu gücü bulunduğunu ve sektörün Enerji Bakanlığının son yayınladığı yatırımcı rehberine göre 2027’ye kadar 16 GW kurulu güce ulaşma hedefi olduğunu belirtti. “2027’de 16 GW kurulu güce ulaşmak, her yıl 1 GW rüzgâr santralini işletmeye almak demek oluyor ki biz bunu yapabiliriz, çünkü geçmiş yıllarda bunu başardık” dedi.

Politika dokümanlarının tümünde hedefin aynı olmasının önemli olduğunu vurgulayan Güven, Türkiye rüzgâr enerjisi ekosistemindeki yatırımcıların, rüzgâr ölçümü yapanların, saha geliştirenlerin, mühendislik firmalarının, servis ve bakım firmalarının, inşaat ve lojistik firmalarının, türbin üreticilerinin, danışmanlık şirketleri gibi tüm tarafların tek hedefe koşmalarının bu şekilde sağlanabileceğini ifade etti. 

Güven, “Ülkemizde 2007 öncesinde ve 2011’de toplam 12 GW’ lık RES kapasitesi tahsis edildi ve işletmeye alma oranı toplamda yüzde 60 olarak gerçekleşti. 2011'de kapasite tahsisi alan ve işletmede olan 64 santralimiz var. Bu 64 santralin tam kapasite devreye girme tarihleri incelendiğinde 4,4 yıl (ağırlıklı ortalama) çıkıyor. Bu analizden yola çıkarak sektörün yüzde 40 ihale stoğu ile ilerlendiğini ve bugün ihale edilecek bir santralin yaklaşık 4,5 yıl sonra ticari faaliyete geçeceğini söyleyebiliriz.” dedi. Bu yüzde 40 ihale stok oranına göre hesaplanırsa, mevcuda ek olarak 8-9 MW daha fazla kapasitenin 2023’e kadar ihale edilmesini öneren Güven, böylece 2027’de 16 GW’ a ulaşılabileceğini bildirdi.  

Güven, sektörde öngörülebilirlik açısından uzun dönemli ihale takviminin yayınlanmasının önemini vurgulayarak, “Avrupa ülkelerinin tümü 2022’ye kadar olan yıllık ihale takvimlerini şimdiden yayınladılar” dedi.

TÜREB Yönetim Kurulu Üyesi ve Borusan EnBW Enerji Yatırımları A.Ş. Operasyonlardan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Tuna Güven, yenilenebilir enerjide yakalanan ivmenin devam ettirilmesi için öncelikle 2020 sonrasında uygulanacak fiyat mekanizmasının öngörülebilir olmasının önemine işaret etti. Ayrıca, büyük lotlara ek olarak 50 MW ve daha küçük lotlarla ihale yapılırsa küçük ve orta ölçekli yatırımcıların da ihalelere katılabileceğini vurguladı. 2015’te alınan başvurular için 2017’de ihale yapıldığını hatırlatan Güven, bunun iyi bir süre olduğunu ifade ederek, sık ve düzenli ihaleler yapılmasını ve ileriye dönük ihale takviminin belirlenerek bunun açıklanmasının, sürdürülebilirliğin ön şartı olan öngörülebilirlik açısından faydalı olacağını belirtti. 

 

ENERCON Türkiye Genel Müdürü Arif Günyar

Kongrenin 1. gününde Küresel RES Piyasaları hakkındaki oturumda ENERCON Türkiye Genel Müdürü Arif Günyar RES piyasasının durumu hakkında bilgi verdi.

Günyar, dünyada RES kurulu kapasitesinin 2017’de 54 GW olduğunu kaydederek, Afrika ve Latin Amerika gibi yeni pazarların gelişmesinin öngörüldüğünü ancak, küresel RES pazarında 2019-2020-2021 yıllarında büyümenin azalacağını, 2022’den sonra büyümenin biraz daha artacağını ama aşırı bir büyüme öngörmediklerini ve büyümenin yüzde 10’u geçmeyeceğini kaydetti. 
2018’de küresel yeni pazarlarda daha dikkatli olmak gerektiğini belirten Günyar, finanse edilebilirlik (bankability) açısından kredi notu düşük olan ülkelerde haliyle risk priminin de yüksek olduğunu hatırlatarak, bu anlamda küresel yeni pazarlarda RES yatırımcıları ve tedarikçileri için zorlu bir döneme girildiğini kaydetti.  Yatırım yaparken politik ve ülke riskleri, teknik ve ticari riskleri değerlendirdiklerini belirten Günyar, bu esnada ülkelerin hukuki altyapılarının ve genel mevzuatın yanısıra teknik kriterlerin (elektriksel altyapı ve coğrafi özellikler) belirleyici olduğunu kaydetti. Avrupa pazarında ve Türkiye’de neredeyse EPC benzeri sözleşmelerle projeleri hayata geçirdiklerini belirten Günyar, yeni pazarlarda da bunu uygulayıp uygulayamayacaklarını değerlendirdiklerini, projenin finanse edilebilirliğine, mevzuata, iş güvenliğine kadar tüm şartlara baktıklarını bildirdi. Finanse ve sigorta edilebilir ülke ve projelere daha çok yöneldiklerini  kaydeden Günyar, fiyatların çok aşağı düştüğünü, genelde fiyat risklerini de ve genel piyasa risklerini de göz önünde bulundurmak zorunda olduklarını ifade etti. 

Türkiye’de özellikle son yıllarda en güncel türbinlerin kullanılmasıyla beraber eski yıllara göre RES kapasite faktöründe yüzde 76´ya varan bir artış gördüklerini belirten Günyar, Amerika, Avrupa ve Asya kıtasında alınmış türbin siparişlerinin çoğunun 2 MW ve 3 MW olduğunu, rotor çaplarının genelde 126-135 metre olduğunu, 2023’e kadar daha çok 3-4 MW´lık türbin siparişlerinin olacağını öngördüklerini belirtti. 2021’den sonra 5 MW ve üstü türbinler geleceğini kaydeden Günyar, teknolojinin daha hızlı gelişeceğini ve maliyet faktörünün bu gelişimde önemli bir rol oynayacağını belirtti. 

Küresel mevcut RES piyasalarında genel bir daralma olduğunu bildiren Günyar, ENERCON olarak bu döneme nasıl hazırlandıklarını anlattı. “Globalleşmeye ve yerelleşmeye” gitmekteyiz diyen Günyar, mevcut pazarlarda istikrarlı olarak varlıklarının devamını ve büyümeyi hedeflediklerini aynı zamanda da sektördeki yeni pazarları yakından takip ettiklerini belirten Günyar, portföylerine yeni rüzgar enerjisi türbin modelleri, enerji depolama sistemleri ve şarj istasyonları katarak, yelpazesi geniş bir sistem ve teknoloji tedarikçisi olarak yatırımcıların talep ve isteklerine hitap eden çözümler getirdiklerini bildirdi. 

Yıllık Rapor