haber
Kullanıcı Adı
Şifre

Bütçe   Kalkınma ve Hükümet Programları

31.7.2018

Bütçe Hazırlama Görevi Hazine ve Maliye Bakanlığı'na Devredildi

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararına göre, merkezi yönetim bütçesinin hazırlık ve uygulanmasına ilişkin görev ve yetkiler, Strateji ve Bütçe Başkanlığı'nın teşkilatlanması tamamlanıncaya kadar, Cumhurbaşkanlığı'ndan Hazine ve Maliye Bakanlığı'na devredildi...

31 Temmuz 2018 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararıyla bütçe hazırlama görev ve yetkisi, geçici olarak Cumhurbaşkanlığından, Hazine ve Maliye Bakanlığı'na devredildi. 

Buna göre; 2 Temmuz 2018 tarihli ve 703 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin 213'üncü maddesinin birinci fıkrasının (ggg) bendiyle 10 Aralık 2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'na eklenen geçici 22'nci madde gereğince, Strateji ve Bütçe Başkanlığının teşkilatlanması tamamlanıncaya kadar ilgili kanunlarda Cumhurbaşkanına veya Cumhurbaşkanlığına verilen Merkezi Yönetim Bütçesi'nin hazırlık ve uygulamasına ilişkin görev ve yetkilerin Hazine ve Maliye Bakanı ya da Hazine ve Maliye Bakanlığınca kullanılmasına karar verildi.

Yıllık Rapor