haber
Kullanıcı Adı
Şifre

Demeçler   Konferanslar   Genel

26.6.2018

EIF 11. Uluslararası Enerji Kongresi ve Fuarı Ankara'da Yapılacak

Kongre, 8-9 Kasım 2018 tarihinde Ankara ATO Congresium'da yapılacak...

Bu yıl 11'incisi düzenlenecek olan EIF Uluslararası Enerji Kongresi ve Fuarı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının desteği ile 8-9 Kasım 2018 tarihinde Ankara'da ATO Congresium'da yapılacak. 

Ulusal ve uluslararası medya kuruluşları tarafından da takip edilen EIF 2018, bu yıl da pek çok kamu görevlisini, akademisyeni, sivil toplum kuruluşlarından temsilcileri ve enerji sektörünün profesyonellerini konuşmacı olarak ağırlayacak. Enerji verimliliği, enerji depolama, dijitalleşme, akıllı şehirler ve elektrikli araçlar gibi konular ise yeni konu başlıkları arasında yerini alacak. 

Öte yandan EIF 2018'de dünya ve Türkiye enerji piyasalarının değerlendirilmesi, milli enerji bağlamında Türkiye'de enerji yatırımları, YEKA modeli ve yenilenebilir enerji yatırımları, güneş, rüzgar, jeotermal, hidroelektrik enerji ve biyokütleden enerji üretimi gibi yenilenebilir kaynaklardan elektrik üretimi, elektrik dağıtımında güncel gelişmeler, petrol ve gaz arama üretim ve dağıtımı, Türkiye petrol ve doğalgaz piyasaları, çevre ve iklim değişikliği, kömür kaynaklarından elektrik üretimi, nükleer enerji, enerji yatırımlarının finansmanı, enerji güvenliği, uluslararası enerji projeleri, Türkiye enerji mevzuatı değerlendirmesi, ulusal ve uluslararası enerji ticareti, enerji yatırımlarında teknolojik gelişmeler, Enerji santrallarında bakım ve modernizasyon, elektrik depolama, enerji teknolojilerinde yerlileşme gibi pek çok konu konuşulacak.

Yıllık Rapor