haber
Kullanıcı Adı
Şifre

Krediler   Diğer Haberler   Makro Veriler

13.6.2018

Özel Sektörün Yurtdışından Sağladığı Kredi Borcu Nisan Sonu İtibarıyla 245,2 Milyar Dolar Oldu

Bu yılın Nisan sonu itibarıyla özel sektörün uzun vadeli kredi borcu 3,6 milyar dolar artarak 225,1 milyar dolar olurken, kısa vadeli borcu ise 1,8 milyar dolar artarak 20,1 milyar dolar oldu...

Özel sektörün finans krizi nedeniyle yabancı sermayeye yönelik hisse satışı şeklinde sonuçlanan, Yurtdışından Sağladığı Kredi Borcunun devam etmekte olduğu, bu yılın Nisan sonu itibarıyla yurtdışına olan toplam kredi borcunun 245,2 milyar dolar olduğu tespit ediliyor.

2018 Nisan sonu itibarıyla, özel sektörün yurtdışından sağladığı uzun vadeli kredi borcunun 2017 yılı sonuna göre 3,6 milyar ABD Doları artarak 225,1 milyar dolara, kısa vadeli kredi borcunun ise (ticari krediler hariç) 1,8 ABD Doları artarak 20,1 milyar dolara çıktığı haber alınıyor.

Borçluya göre dağılım:

Uzun vadeli kredi borcunun borçluya göre dağılımına bakıldığında, bir önceki yıl sonuna göre bankaların kredi biçimindeki borçlanmalarının 535 milyon ABD Doları arttığı, tahvil ihracı biçimindeki borçlanmalarının ise 803 milyon ABD Doları artışla 31,1 milyar dolar seviyesinde gerçekleştiği belirleniyor. Aynı dönemde, bankacılık dışı finansal kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmalarının 141 milyon ABD Doları arttığı, tahvil stokunun ise 793 milyon ABD Doları azalışla 3,6 milyar dolar seviyesinde gerçekleştiği gözleniyor. Finansal olmayan kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmalarının ise 2,8 milyar dolar arttığı, tahvil stokunun ise 537 milyon dolar artışla 7,5 milyar ABD doları seviyesine ulaştığı görülüyor. 

Kısa vadeli borcun borçluya göre dağılımına bakıldığında ise 2017 sonuna göre bankaların kredi biçimindeki borçlanmaları 215 milyon ABD Doları artışla 12,5 milyar dolar, finansal olmayan kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmaları ise 1,4 milyar ABD Doları artışla 4,6 milyar dolar düzeyinde gerçekleştiği görülüyor.

Alacaklıya göre dağılım:

Özel sektörün uzun vadeli kredi borcunun Nisan sonu itibarıyla alacaklıya göre dağılımı incelendiğinde, özel alacaklılara olan borç (tahvil hariç) 2017 sonuna göre 2,6 milyar ABD Doları artarak 156,1 milyar dolar olarak gerçekleşiyor. Kısa vadeli kredi borcuna ilişkin olarak ise özel alacaklılara olan borç (tahvil hariç) geçen yıl sonuna göre 1,9 milyar ABD Doları artarak 19,5 milyar dolar seviyesine geliyor.

Sektöre göre dağılım:

Öte yandan sektöre göre dağılım incelendiğinde, Nisan sonu itibarıyla 225,1 milyar dolar olan uzun vadeli toplam kredi borcunun yüzde 50,7'si finansal kuruluşların, yüzde 49,3'ü ise finansal olmayan kuruluşlara ait olduğu görülüyor. Aynı dönemde 20,1 milyar dolar olan kısa vadeli toplam kredi borcunun yüzde 76'sı finansal kuruluşların, yüzde 24'ü finansal olmayan kuruluşların borcu olduğu belirleniyor.

Döviz kompozisyonuna bakıldığında ise uzun vadeli kredi borcunun yüzde 59'u ABD doları, yüzde 34,6'sı euro, yüzde 4,7'siı Türk Lirası ve yüzde 1,7'si ise diğer döviz cinslerinden oluşuyor. Kısa vadeli kredi borcunun ise yüzde 45,2'si ABD doları, yüzde 31'i euro, yüzde 23,7'si Türk Lirası ve yüzde 0,1'i diğer döviz cinslerinden oluyor.

Yıllık Rapor