haber
Kullanıcı Adı
Şifre

Krediler

17.4.2018

Özel Sektörün 2018 Şubat Sonu İtibarıyla Yurt Dışından Sağladığı Toplam Kredi Borcu 247 Milyar Doları Buldu

Özel sektörün toplam kredi borcu yılbaşından itibaren 2 ayda 8,1 milyar dolarlık artış gösterdi.-Şubat sonu itibarıyla uzun vadeli borç 227,9 milyar dolara, kısa vadeli borç 19 milyar dolara yükseldi.-Uzun vadeli borcun ülkelere göre dağılımına baktığımızda en büyük miktar 116 milyar dolar ile Avrupa ülkelerine ait olurken, bunu 40,7 milyar dolar ile Asya ülkeleri ve 27 milyar dolar ile ABD izliyor...

Özel sektörün yurt dışından sağladığı uzun vadeli ve kısa vadeli toplam kredi borcu 2018 Şubat sonu itibarıyla 246 milyar 961 milyon dolar oldu. 

2017 yılı sonunda özel sektörün 221 milyar 171 milyon dolar olan uzun vadeli borcu 2 aylık dönemde 6,8 milyar dolar bir artış göstererek, 2018 Şubat sonu itibarıyla 227 milyar 950 milyon dolara çıktı. 2017 yılı sonunda 17 milyar 629 milyon dolar olan kısa vadeli borcu ise 1,4 milyar dolar artarak, 2018 Şubat sonu itibarıyla 19 milyar 11 milyon dolara çıktı. 

Borçluya göre dağılım:

Özel sektörün Şubat 2018 itibarıyla uzun vadeli kredi borcunun borçluya göre dağılımını incelediğimizde, bir önceki yıl sonuna göre bankaların kredi biçimindeki borçlanmalarının 629 milyon ABD Dolar'ı arttığı, tahvil ihracı biçimindeki borçlanmalarının ise 1,8 milyar ABD Dolar'ı artışla 32,2 milyar ABD Dolar'ı seviyesinde gerçekleştiği gözlenmektedir. 

Aynı dönemde bankacılık dışı finansal kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmaları 468 milyon ABD doları artmış, tahvil stoku ise 2 milyon ABD Dolar'ı artışla 4,4 milyar ABD  Dolar'ı seviyesinde gerçekleşmiştir. Söz konusu dönemde finansal olmayan kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmalarının 3,2 milyar ABD Dolar'ı arttığı, tahvil stokunun ise 508 milyon ABD Dolar'ı artışla 7,4 milyar ABD Dolar'ı seviyesinde gerçekleştiği gözlenmektedir. Kısa vadeli kredi borcuna ilişkin olarak ise 2017 yıl sonuna göre bankaların kredi biçimindeki borçlanmaları 255 milyon ABD Dolar'ı artışla 11,8 milyar ABD Dolar'ı, finansal olmayan kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmaları ise 1,2 milyar ABD Dolar'ı artışla 4,4 milyar ABD Dolar'ı düzeyinde gerçekleşmiştir.

Alacaklıya göre dağılım:

Özel sektörün uzun vadeli kredi borcunun alacaklıya göre dağılımı incelendiğinde, Şubat 2018 sonu itibarıyla tahvil hariç özel alacaklılara olan borç, bir önceki yıl sonuna göre 4,1 milyar ABD Dolar'ı artarak 157,3 milyar ABD Dolar'ı olarak gerçekleşmiştir. Kısa vadeli kredi borcuna ilişkin olarak ise tahvil hariç özel alacaklılara olan borcun bir önceki yıl sonuna göre 1,4 milyar ABD Dolar'ı artarak 18,3 milyar ABD Dolar'ı seviyesinde gerçekleştiği gözlenmektedir.

Döviz kompozisyonuna göre dağılım:

Özel sektörün 228 milyar dolar tutarındaki uzun vadeli kredi borcunun döviz kompozisyonuna göre dağılımına bakıldığında ise yüzde 58,2'si ABD Dolar'ı, yüzde 35,1'i euro, yüzde 5,0'ı Türk Lirası ve yüzde 1,7'si diğer döviz cinslerinin oluşturduğu ve 19 milyar ABD Dolar'ı tutarındaki kısa vadeli borcunun ise yüzde 50,4'ünün ABD Dolar'ı, yüzde 27,4'ünün euro ve yüzde 22,1'inin Türk Lirası ve yüzde 0,1'inin diğer döviz cinslerinden oluştuğu görülmektedir.

Özel sektörün yurt dışından sağladığı toplam kredi borcu, Şubat sonu itibarıyla kalan vadeye göre incelendiğinde, 1 yil içinde gerçekleştirilecek olan ana para geri ödemelerinin toplam 72,1 milyar ABD Dolar'ı tutarında olduğu görülüyor.

Uzun vadeli kredi borcunun ülkelere göre dağılımı:

Uzun vadeli 228 milyar dolar tutarındaki kredi borcunun alacaklı ülkelere göre dağılımına bakıldığında ise borcun 116 milyar dolarının Avrupa ülkelerine, 40,7 milyar dolarının Asya ülkelerine ve 27 milyar dolarının ABD'ye borçlu olduğu görülüyor. Avrupa ülkeleri içerisinde en büyük alacaklı ülkeler sırasıyla; 29 milyar dolar ile İngiltere, 23 milyar dolar ile Almanya olurken, Asya ülkeleri içerisinde ilk sırayı 11 milyar dolar ile Bahreyn, ikinci sırayı 6,4 milyar dolar ile Japonya alıyor.

Yıllık Rapor