haber
Kullanıcı Adı
Şifre

Şirket Haberleri   Doğalgaz

12.4.2018

OMV, OMV Samsun Elektrik A.Ş.'nin Ödenmiş Sermayesini 2,5 Milyar TL'ye Çıkardı

OMV Samsun Elektrik Genel Müdürü Öztürkmen, "Elektrik talebindeki artış, ekonomik büyümeye paralel olarak devam edecektir. Türkiye elektrik tüketiminde ise önümüzdeki 10 yılda, her yıl yüzde 4 civarında bir büyüme beklenmektedir"...

Avusturya’nın en büyük, Avrupa’nın da dördüncü büyük enerji şirketi olan OMV, Türkiye’deki en büyük yatırımı olan OMV Samsun Elektrik A.Ş.’nin, ödenmiş sermayesini 2.5 milyar TL’ye çıkardı. Tamamı OMV tarafından “doğrudan yabancı yatırım” kapsamında, yaklaşık 600 milyon euronun üzerinde bir yatırım tutarı ile 2013 yılında Samsun Terme’de kurulan OMV Samsun Elektrik, Resmi Gazete’de yayımlanan duyuruya göre 1 milyar 530 milyon liralık ödenmiş sermayesini, 976 milyon 993 bin TL’lik artışla 2.5 milyar TL’nin üzerine taşıdı.

OMV Samsun Elektrik Genel Müdürü Korkut Öztürkmen:

OMV Samsun Elektrik Genel Müdürü Korkut Öztürkmen sektördeki gelişmeleri değerlendirdi. Öztürkmen, International Energy Outlook’un yaptığı projeksiyona göre, global net elektrik üretiminin 2040 yılına kadar; 21.6 trilyon kWh’dan 36.5 trilyon kWh’ye kadar toplamda yüzde 69 oranında artacağına işaret etti. Global elektrik tüketimi büyümesine nazaran Türkiye’nin de içinde bulunduğu OECD net elektrik enerji üretiminin 2040 yılında 14,2 trilyon kWh’ye yükselmesinin öngörüldüğünü belirtti. Bunun da yüzde 38’lik bir büyümeye tekabül ettiğine değinen Öztürkmen, şöyle devam etti: “Elektrik talebindeki artış, ekonomik büyümeye paralel olarak devam edecektir. Türkiye elektrik tüketiminde ise önümüzdeki 10 yılda, her yıl yüzde 4 civarında bir büyüme beklenmektedir. Bununla birlikte, dünyanın birçok yerinde, verimliliği artırmaya yönelik politika eylemleri, ekonomik büyüme oranlarının ve elektrik talebi büyüme oranlarının gelecekte ayrışmasına sebep olacaktır.”

Yeni nesil doğalgaz santrallarının hızlı devreye alma ve operasyonel esneklikleri dolayısıyla Türkiye enerji arzının sigortası durumunda olduğunu hatırlatan Öztürkmen, “OMV Samsun Elektrik gibi yeni nesil doğalgaz santralları elektrik iletim sisteminin maruz kaldığı kısa vadeli dengesizlikleri gidermek üzere frekans kontrolü, reaktif güç gerilimi regülasyonu gibi yan hizmetleri güvenilir bir şekilde sağlayabiliyor. 890 MWe’lik güce sahip OMV Samsun Doğalgaz Çevrim Santralı, Türkiye’nin enerji ihtiyacının yaklaşık yüzde 2’sini, yani bir başka deyişle Samsun, Ordu, Sinop, Amasya ve Çorum illerinin toplam elektrik ihtiyacının tamamını karşılama kapasitesine sahip. Hidroelektrik, rüzgar ve güneş gibi yenilenebilir kapasitenin artması ile sistem dengesini anlık olarak sağlayabilecek ve baz yük ihtiyacını da güvenli olarak giderebilecek en uygun, en esnek ve en çevreci elektrik üretim teknolojisi, yeni nesil kombine çevrim doğalgaz santrallarıdır. Biz de yılda yaklaşık 7 milyar kW saat elektrik üreterek, bölgenin ve ülkenin elektrik enerjisi arz güvenliğine büyük bir katkıda bulunuyoruz” dedi.

Yıllık Rapor