haber
Kullanıcı Adı
Şifre

Raporlar   Yurtdışı Haberler   Araştırma

10.4.2018

IMF, Dünya Ekonomik Görünüm Raporu

"Gelişmiş ülkelerin demografik yapısı iş gücüne katılımı etkileyen en önemli faktör oldu. Göçmenlik politikaları emek arzını destekleyecek şekilde ayarlanmalı. İşgücü gelir eşitsizliği, tüm sektörler arasındaki kazanç uyumsuzluğundan kaynaklanıyor. Tüm sektörleri kapsayıcı politikalar uygulanmalı. Küreselleşme, teknolojinin ve büyümenin ülkeler arasında yayılmasını sağlıyor"...

Uluslararası Para Fonu (IMF), IMF-Dünya Bankası Bahar Toplantıları öncesinde Dünya Ekonomik Görünümü Raporunun analitik 3 bölümünü yayımladı. Bu bölümler, Gelişmiş Ülkelerde İşgücüne Katılım, İmalat Sanayi Sektörünün Üretkenlik ve Eşitsizliğe Etkileri ve Küresel Dünyada Üretkenliğin, Bilgi ve Teknolojinin Nasıl Paylaşılabildiği ile ilgili bölümler oldu.

Bu bölümlerde yapılan analitik çalışma sonucunda, IMF'in bulguları şöyle belirleniyor;

- 2007-2008 yıllarında yaşanan küresel finansal kriz, erkeklerin çalışma oranındaki düşüşte önemli rol oynadı. Teknolojik gelişmeler de son iş gücüne katılım oranlarını negatif etkiledi. Bununla birlikte, gelişmiş ülkelerin demografik yapısı iş gücüne katılımı etkileyen en önemli faktör oldu. Göçmenlik politikaları emek arzını destekleyecek şekilde ayarlanmalı.

- Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde istihdamda imalat sanayinin payının azalması ve imalat sanayinden hizmetler sektörüne kayış, genel algının aksine, üretkenlikte düşüş veya ücret eşitsizliğini getirmiyor. İşgücü gelir eşitsizliği, tüm sektörler arasındaki kazanç uyumsuzluğundan kaynaklanıyor. Tek bir sektöre odaklanmak yerine tüm sektörleri kapsayıcı politikalar uygulanması daha iyi sonuçlar alınmasını sağlayacaktır.

- Teknolojinin ülkeler arasında dağılması, küresel büyümenin nasıl üretildiği ve ülkeler arasında paylaşıldığını gösteriyor. Küreselleşmenin, bilgi ve teknolojinin sınırlar ötesine dağılmasını yoğunlaştırdığı ve böylece potansiyel büyümenin ülkeler arasında yayılmasına ve küresel büyümenin güçlenmesine yardım ettiği görülüyor. Bu yayılmanın sağlanması önemli çünkü ileri teknolojiye sadece birkaç büyük gelişmiş ülkenin sahip olmasının dünya için olumsuz olduğu geçmişte görüldü.

 

Yıllık Rapor