haber
Kullanıcı Adı
Şifre

Makro Veriler

29.3.2018

Türkiye, 2017'de Yüzde 7,4 Büyüdü

GSYH'da Hanehalkı tüketim harcamalarının payı yüzde 59,1, Devletin nihai tüketim harcamalarının payı yüzde 14,5 oldu. Sabit sermaye oluşumunun payı yüzde 29,8 oldu...

Başbakan Yardımcısı Şimşek: "2017 yılında büyüme iç talep kaynaklı gerçekleşirken, net dış talep de büyümeye sınırlı pozitif katkı sağlamıştır. Makine teçhizat yatırımlarının yılın ikinci yarısında reel olarak yıllık yüzde 11,7 oranında artması önümüzdeki dönem büyüme görünümünü desteklemektedir"...

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2017 yılı yıllık Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH) verilerini açıkladı. Buna göre, Türkiye, 2017 yılında yüzde 7,4 büyüdü. GSYH, cari fiyatlarla yıl sonunda 3 trilyon 104 milyar 907 milyon TL'ye (851 milyon 46 bin ABD Dolarına) ulaştı. Kişi başına GSYH, cari fiyatlarla 38.660 TL, ABD Doları cinsinden 10.597 dolar olarak hesaplandı. Takvim etkisinden arındırılmış GSYH endeksi, 2017 yılı dördüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 1,8 arttı. 

Gayrisafi yurtiçi hasılada tarım sektörünün toplam katma değeri yüzde 6, sanayi sektörünün yüzde 8,8 ve inşaat sektörünün yüzde 5,8 arttı. Hizmetler sektörünün katma değeri ise yüzde 9 arttı.

Hanehalkı tüketim harcamalarının GSYH içindeki payı yüzde 59,1 oldu:

TUİK verileri incelendiğinde, TÜrkiye'nini yine tüketim odaklı büyümeye devam ettiği görülüyor. Nitekim, büyümede en önemli pay, tüketim harcamalarının oldu. Toplam nihai tüketim harcamalarının GSYH'daki payı yüzde 73,6'ya ulaştı. Hanehalkı tüketim harcamalarının payı yüzde 59,1, Devletin nihai tüketim harcamalarının payı ise yüzde 14,5 oldu. GSYH'da sabit sermaye oluşumunun payı ise yüzde 29,8 oldu. 2017 yılı dördüncü çeyreğinde, hanehalkı nihai tüketim harcamaları yüzde 6,6, devletin nihai tüketim harcamaları yüzde 5, gayrisafi sabit sermaye oluşumu ise yüzde 7,3 artış gösterdi.

2017 yılında bir önceki yıl zincirlenmiş hacim endeksine göre mal ve hizmet ihracatı yüzde 12, ithalatı yüzde 10,3 arttı. 

Başbakan Yıldırım: "Dünyada en fazla, en yüksek büyüme oranını gerçekleştiren ülke olduk":

Türkiye'nin büyüme rakamlarına ilişkin değerlendirme yapan Başbakan Binali Yıldırım, Türkiye'nin büyümeye devam edeceğini söyledi. Yıldırım, "Türkiye 2017 yılında yüzde 7,4 büyüme gerçekleştirdi. Bunun anlamı dünyada en en fazla, en yüksek büyüme oranını gerçekleştiren ülke olduk demektir. Gelişmiş 20 ülke içerisinde, dünya genelinde en yüksek büyüme oranı. Bu bizim için bir sürpriz değil. Aylar önce gelişmelerden görmüştük. 2018 yılı içinde hedeflediğimiz büyüme oranını tutturmak için gerekli proje ve hazırlıklar da yapılmıştır. Türkiye büyümeye devam edecektir." dedi.

Başbakan Yardımcısı Şimşek: "2017 yılında büyüme iç talep kaynaklı gerçekleşirken, net dış talep de büyümeye sınırlı pozitif katkı sağlamıştır":

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek de, büyüme rakamlarına ilişkin değerlendirmede bulundu. Şimşek, "2017 yılında büyüme iç talep kaynaklı gerçekleşirken, net dış talep de büyümeye sınırlı pozitif katkı sağlamıştır. Makine teçhizat yatırımlarının yılın ikinci yarısında reel olarak yıllık yüzde 11,7 oranında artması önümüzdeki dönem büyüme görünümünü desteklemektedir" dedi.

Dış talebin büyümeye katkısının devamının öngörüldüğünü ifade eden Şimşek, "Avrupa ekonomisindeki kuvvetli görünüm, petrol fiyatlarındaki artışla birlikte petrol ihracatçısı ticaret ortaklarımızın güçlenen talebi ve turizmdeki toparlanmanın devamı ile önümüzdeki dönemde de dış talebimizin büyümeye olumlu katkı vermesini bekliyoruz" dedi.

Şimşek, gelecek döneme yönelik hedeflere dair ise şunları söyledi: "Rekabet gücümüzü artıracak, kırılganlıklarımızı azaltacak, katma değer zincirinde yükselmemizi sağlayacak ve dışa bağımlılığımızı azaltacak adımlar atmaya devam edeceğiz. Özellikle Ar-Ge, inovasyon ve girişimcilik ekosisteminin güçlendirilmesi, yatırım ortamının iyileştirilmesi reformlarımıza öncelik veriyoruz."

Hatırlanacağı gibi, Türkiye 2016 yılında, yüzde 2,9 büyümüş, bu oran 2008 krizinin etkisindeki 2009 yılı büyümesinden sonra en düşük büyüme oranı olmuştu TEBA:1809/ 31 Mart 2017

Bilindiği gibi, Hükümetin 2017 yılı için büyüme oranı gerçekleşme tahmini yüzde 5,5 ve 2018 için büyüme hedefi de yüzde 5,5 olmaktaydı TEBA:30 Ekim 2017.

Yıllık Rapor