haber
Kullanıcı Adı
Şifre

HES   Konferanslar   Demiryolları   Araştırma   Metro Projeleri   Diğer Yenilenebilir

5.2.2018

Sanayi Bakanlığı, Yerli ve Milli Üretim Konferansı Ankara'da Yapılacak

Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı himayesinde Ankara Ticaret Odası tarafından Teknolojik Dönüşümde Kamu Alımlarının Rolü, Yerli ve Milli Üretim temalı konferans 6 Şubat 2018 tarihinde ATO Congresium'da gerçekleşecek...

Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı himayesinde Ankara Ticaret Odası tarafından Teknolojik Dönüşümde Kamu Alımlarının Rolü, Yerli ve Milli Üretim temalı Konferans, 6 Şubat 2018 tarihinde ATO Congresium'da gerçekleşecek. 

Konferansta, yerli ve milli üretimde gelinen aşamanın ve kamu alımlarının teknoloji geliştirme ve yerli üretim üzerindeki etkisinin değerlendirilmesi amaçlanıyor. Türkiye'de teknoloji üretme altyapısının geliştirilmesi, yurt içindeki imkan ve kabiliyetlerden azami ölçüde faydalanılması, sanayi ve teknoloji kazanımlarının sürdürülebilirliğinin sağlanmasında kamu alım mekanizmalarının etkinliğinin değerlendirilmesi planlanıyor.

Yurt içi üretim, sanayii geliştirme ve teknoloji kazanımı faaliyetleri ile ilgili olarak kamu alımları yoluyla farklı kamu idareleri tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında koordine edilebilecek hususların belirlenmesi ve kamu-özel işbirliğinin artırılmasına nasıl katkı sağlanabileceği görüşülecek.

Konferansıhn ilgi alanları;

-Tarım Ormancılık ve Balıkçılık 

-Madencilik ve Taş Ocakçılığı

-İmalat

-Elektrik, Gaz, Buhar ve İklimlendirme Üretimi ve Dağıtımı 

-İnşaat

-Ulaştırma ve Depolama

-Bilgi ve İletişim

-Mesleki, Bilimsel ve Teknik Faaliyetler 

-İdari ve Destek Hizmet Faaliyetleri

-Kamu Yönetimi ve Savunma; Zorunlu Sosyal Güvenlik

-Eğitim 

-Diğer Hizmet Faaliyetleri

-Uluslararsı Örgütler ve Temsilciliklerinin Faaliyetleri olarak belirleniyor.

Konferansta açılış konuşmasını Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakan​ı Dr. Faruk Özlü yapacak:

4 oturumdan oluşan konferansta, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakan​ı Dr. Faruk Özlü açılış konuşması yapacak. Kapanış oturumunda ise Kalkınma Bakanlığı Müsteşarı Cüneyd Düzyol ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Müsteşarı Fatih Dönmez konuşma yapacak.

Konferansta ilgili Bakanlıklardan, kurumlardan ve özel sektörden konuşmacılar yer alacak. Konuşmacıların bazıları sırasıyla şöyle olacak;  Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü Kamu Alımları Koordinasyon Dairesi Başkanı Yücel Süzen, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Bilim ve Taknoloji Genel Müdürlüğü SİP Dairesi Başkanı Hande Ünal, AYGM Genel Müdürü Erol Çıtak, ETKB Yenilenebilir Enerji Genel Müdürü Oğuz Can, Kalkınma Bakanlığı Müsteşarı M. Cüneyd Düzyol ve ETKB Müsteşarı Fatih Dönmez.

Konferansın pogramına şu adreste ulaşılabilir: https://www.atonet.org.tr 

Yıllık Rapor