haber
Kullanıcı Adı
Şifre

Raporlar   Araştırma

30.1.2018

TMB, İnşaat Sektörü Analizi Ocak 2018 (I)

"Göstergeler, geçtiğimiz yılın belirli aylarında artış gösteren konut talebindeki canlanmanın kalıcı olamayabileceğine yönelik endişeleri arttırıyor. Gayrimenkul stoku, dövizdeki dalgalanma nedeniyle tüm girdi maliyetlerinde oluşan artış ve aylık %1 seviyesinin üzerine çıkmış bulunan konut kredisi faizlerinin yükseliş eğilimi de dikkate alındığında, sektörün desteklenmeye devam etmesi önem arz ediyor"...

Türkiye Müteahhitler Birliği, İnşaat Sektörü Analizi Raporunun Ocak 2018 sayısını yayınladı. Raporda, 2017 yılı üçüncü çeyrek itibariyle ise genel ekonominin %7.4, inşaat sektörünün %10.2 büyüdüğü bildiriliyor. Yılın ikinci çeyreğinden itibaren büyümede kamu harcamalarının yerini yatırımların aldığı, inşaat yatırımlarının 2017 yılının ilk çeyreğinde %13.3, ikinci çeyreğinde %22.5, üçüncü çeyreğinde %12.0 arttığı kaydediliyor. 

"Sektörün son dönemde kaydettiği büyümede büyük ölçekli altyapı projeleri etkili oldu":

Sektörün son dönemde kaydettiği büyümede özel sektör yatırımlarının yanı sıra büyük ölçekli altyapı projelerinin de etkili olduğu vurgulanıyor. 2016 yılında açılışı yapılan Osmangazi Köprüsü, Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve bağlantı yolları, Avrasya Tüneli, önümüzdeki dönemde açılması planlanan 3.Havalimanı, Çanakkale Köprüsü gibi önemli ulaştırma projelerinin ve entegre sağlık yerleşkeleri ve hastane projelerinin kamu-özel ortaklığı modeli ile TMB üyesi firmalar üyeleri tarafından hayata geçirildiği belirtiliyor.

Önümüzdeki dönemde de kamu yatırımları ile kentsel dönüşüm sürecinin inşaat sektöründe büyüme ivmesini desteklemeye devam etmesinin öngörüldüğü bildiriliyor. Diğer yandan, yüksek finansman gereksinimi bulunan altyapı projelerinin seyri açısından piyasa koşullarının önemi vurgulanıyor. Küresel likidite koşullarında önümüzdeki dönem için öngörülen daralmalar, jeopolitik risklerde artış eğilimi, döviz kurlarının yüksek seyri ve faiz tarafındaki gelişmelerin inşaat yatırımları üzerindeki risk unsurlarını arttırdığı kaydediliyor. 

"Konut satışlarında talepteki canlanmanın kalıcı olamayabileceğine yönelik endişeler artıyor":

TMB Raporunda, geçtiğimiz dönemde, alınan tedbirlerin de etkisiyle toplam konut satışlarının yılın ilk dokuz ay toplamında yıllık
bazda %10.1 oranında arttığı, özellikle Eylül ayında yıllık bazda %29 artışla sıçrama yaptığı bildiriliyor. Bu artışta en önemli faktörün,  tapu harcı indirimi olduğu ifade ediliyor. Nitekim uygulamaya son verilmesinin ardından, 2017 yılı son çeyreğinde konut satışlarının %6.7 oranında gerilediği kaydediliyor. Yılın bütününde ise toplam konut satışlarındaki artışın sınırlı bir ivmeyle %5.1 olduğu bildiriliyor.

Göstergelerin, geçtiğimiz yılın belirli aylarında artış gösteren talepteki canlanmanın kalıcı olamayabileceğine yönelik endişeleri arttırdığı belirtiliyor. Ayrıca, yurt içinde yükselen enflasyon, faiz oranları ve döviz kurları ile harcanabilir gelirde beklenen düşüşün talebi önümüzdeki dönemde de sınırlayabileceğinin düşünüldüğü kaydediliyor. Gayrimenkul stoku, dövizdeki dalgalanma nedeniyle tüm girdi maliyetlerinde oluşan artışın ve aylık %1 seviyesinin üzerine çıkmış bulunan konut kredisi faizlerinin yükseliş eğilimi de dikkate alındığında, sektörün desteklenmeye devam etmesi önem arz ettiği ifade ediliyor. 

 

Yıllık Rapor