haber
Kullanıcı Adı
Şifre

Araştırma

15.6.2017

Dünya Bankası, Türkiye Bölgesel Yatırım Ortamı Değerlendirmesi Projesi

Dünya Bankası ve Kalkınma Bakanlığının yürüttüğü Bölgesel Yatırım Ortamının Değerlendirilmesi Projesi sonucunda ortaya çıkan raporlar anlatıldı...

Dünya Bankası Türkiye Ülke Direktörü Zutt: "Proje, Türkiye'de yatırım ortamının iyileştirilmesi amacıyla etkili politikalar geliştirmek için ihtiyaç duyulan veri ve analizlerin sağlanmasında yardımcı olmuştur"...

Kalkınma Bakanlığı Bölgesel Gelişme ve Yapısal Uyum Gn. Md. Ömer Bilen: "Proje kapsamında 26 tane düzey iki bölgesi raporu hazırlanmış ve anket verileri ile Ulusal Yatırım Ortamı Değerlendirmesi Raporu yayınlanmıştır. Proje'nin politika geliştirme süreçlerine katkı sağlamasını hedefliyoruz"...

Türkiye Cumhuriyeti ve Avrupa Birliği (AB) tarafından birlikte finanse edilen, Dünya Bankası ve Kalkınma Bakanlığının birlikte yürüttüğü Bölgesel Yatırım Ortamı Değerlendirmesi (BYOD) Projesi'nin kapanış toplantısı, 14 Haziran 2017 tarihinde Ankara'da yapıldı. Toplantıda, Kalkınma Bakanlığı, Merkezi Finans ve İhale Birimi, Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu ve Dünya Bankası yetkilileri biraraya gelerek, katılımcılarla Proje sonucunda ortaya çıkan verileri paylaştılar. 

Dünya Bankası Türkiye Ülke Direktörü Zutt:

Dünya Bankası Türkiye Direktöü Johannes Zutt, Türkiye'de büyüme için yatırım ortamının iyileştirilmesinin kilit önem taşıdığını vurguladı ve BYOD Projesi ile yatırım ortamının iyileştirilmesi konusunda daha etkili politikalar geliştirilebilmesi için gerekli veri ve analizlerin toplanmasını amaçladıklarını bildirdi.  Zutt, şunları kaydetti: "Tüm bölgelerde yatırım ortamını iyileştirmek ve büyümeyi teşvik etmek Türkiye'nin Onuncu Kalkınma Planı'nın en önemli hedeflerinden birisini oluşturmaktadır. Bu Proje, söz konusu hedefe ulaşabilmek amacıyla etkili politikalar geliştirmek için ihtiyaç duyulan veri ve analizlerin sağlanmasına yardımcı olmuştur. En önemlisi, Türkiye Hükümeti'nin gelecekte bu gibi analizleri sürdürülebilir bir şekilde gerçekleştirebilmek için gerekli olan kapasiteyi oluşturmasına yardımcı olmuştur." 

AB Türkiye Delegasyonu Müsteşarı François Begeot:

AB Türkiye Delegasyonu Müsteşarı François Begeot da, Türkiye'de bölgesel kalkınmayı organize eden ve yatırım önceliklerini belirleyen, konusunda yetkin ve saygın bir kuruluş olan Kalkınma Bakanlığı ile Devlet Planlama Teşkilatı (DPT) olduğu dönemlerde de önemli projeler gerçekleştirdiklerini belirterek, Türkiye'deki rekabet edebilirliğin artırılması için bundan sonra da birlikte çalışmaya devam etmeleri gerektiğini vurguladı. Begeot, "Rekabetçiliğin geliştirilmesi için işbirliğine devam etmemiz gerekiyor" dedi. BYOD Projesi'nin de Bakanlığa, yatırım ortamının iyileştirilmesi için stratejik politika hazırlama sürecinde yardımcı olduğunu ifade etti. 

Kalkınma Bakanlığı Bölgesel Gelişme ve Yapısal Uyum Gn. Md. Ömer Bilen:

Kalkınma Bakanlığı Bölgesel Gelişme ve Yapısal Uyum Genel Müdür (V.) Ömer Bilen, yatırım ortamında bölgesel mukayeseler konusunun ilk defa araştırıldığını, BYOD'un 2014'den beri yürütülen bir çalışma olduğunu belirtti. Öncesinde Ekonomi Bakanlığı, TOBB, 26 Bölgesel Kalkınma Ajansı ve ilgili birçok kuruluşun görüşleri alınarak işletme anketi hazırlandığını, işletmelerin seçiminde TÜİK'ten yardım alındığını ve 2008-2013 yılları arasında işletme anketlerinin yapıldığını bildirdi. Anket verileri ile Ulusal Yatırım Ortamı Değerlendirmesi Raporu hazırlandığını kaydetti. İşletme anketi süreçlerinin ileride Bakanlığın kendi bünyesinde yapılmasının hedeflendiğini ve buna yönelik de Dünya Bankası uzmanlarından eğitim alındığını kaydetti. BYOD Projesi çıktılarının, politika geliştirme süreçlerine katkı sağlamasını hedeflediklerini söyledi. 

Yıllık Rapor