haber
Kullanıcı Adı
Şifre

Mevzuat

12.6.2017

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Yerli Malı Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

Fiyat avantajı uygulanacak mal alımı ihalelerinde istekliler tarafından teklif edilen malın yerli malı olduğunun belirlenmesi ve belgelendirilmesine ilişkin uygulamalarda düzenlemeler yapıldı...

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından hazırlanan Yerli̇ Malı Tebli̇ği̇'nde (SGM 2014/35) Deği̇şi̇kli̇k Yapılmasına Dai̇r Tebli̇ğ, 10 Haziran 2017 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak, yürürlüğe girdi. Fiyat avantajı uygulanacak mal alımı ihalelerinde istekliler tarafından teklif edilen malın yerli malı olduğunun belirlenmesi ve belgelendirilmesine ilişkin uygulamalarda düzenlemeler yapıldı.

Bu düzenlemeye göre, yerli katkı oranının belirlenmesinde yurt içinden temin edilen girdilerin ithal olup olmadığı hakkında menşe kontrolü yapılacak, girdi ithal ise ithal girdi hesaplamasına dahil edilecek. Eğer girdi, sanayi sicil belgesine sahip bir işletme tarafından üretilmiş ve sanayi sicil belgesinin üretim konusu bölümünde yer almışsa yerli girdi olarak yerli girdi hesaplamasında değerlendirilecek.

Yerli malı belgesi, üreticinin kayıtlı olduğu Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) veya Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu'na (TESK) bağlı oda/borsa tarafından düzenlenecek olup, düzenlenen yerli malı belgesi TOBB veya TESK tarafından elektronik ortamda kontrol edilecek. Uygun bulunan yerli malı belgesi ilgili oda/borsa tarafından onaylanacak.

Yerli malı belgelerine ilişkin bilgiler, TOBB ve TESK tarafından hazırlanan ve web üzerinden erişim sağlanabilen bir veri tabanında tutulacak. Hazırlanan veri tabanı, TOBB ve TESK tarafından Bakanlığın erişimine sunulacak.

Yıllık Rapor