haber
Kullanıcı Adı
Şifre

Makro Veriler

12.6.2017

Türkiye Ekonomisi 2017 Birinci Çeyrekte Yüzde 5 Büyüdü

Tarım sektörü toplam katma değeri %3,2, sanayi sektörü %5,3, inşaat sektörü %3,7 arttı. Hanehalklarının nihai tüketim harcamaları %5,1, Devletin nihai tüketim harcamaları %9,4, gayrisafi sabit sermaye oluşumu ise %2,2 arttı...

Maliye Bakanı Ağbal: "Hükümet olarak uygulamaya koyduğumuz geçici vergi indirimleri, Kredi Garanti Fonu, KOSGEB, prim ötelemesi, yatırım teşvikleri ve istihdam destekleri gibi teşvikler yatırım, üretim, ihracat ve istihdam artışını desteklemiş, iç talebi ivmelendirmiştir"...

Türkiye İstatistik Kurumu (TUİK), 2017 yılı birinci çeyrek Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH) büyüme verisini açıkladı. Buna göre, GSYH, zincirlenmiş hacim endeksi olarak (2009=100), 2017 yılının birinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %5 arttı.

Üretim yöntemiyle gayrisafi yurtiçi hasıla tahmini, 2017 yılının birinci çeyreğinde cari fiyatlarla %14,3 artarak 641 milyar 584 milyon TL oldu.

Gayrisafi yurtiçi hasılayı oluşturan faaliyetler incelendiğinde; 2017 yılının birinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre zincirlenmiş hacim endeksi olarak; tarım sektörü toplam katma değeri %3,2, sanayi sektörü %5,3, inşaat sektörü %3,7 arttı. Ticaret, ulaştırma, konaklama ve yiyecek hizmeti faaliyetlerinin toplamından oluşan hizmetler sektörünün katma değeri ise %5,2 arttı.

Büyümede yine iç talep belirleyici oldu:

Harcamalar yöntemiyle büyüme hızlarına bakıldığında büyümede yine iç talrbin belirleyici olduğu görülüyor.

2017 yılının birinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre hanehalklarının nihai tüketim harcamalarının %5,1, Devletin nihai tüketim harcamalarının %9,4, gayrisafi sabit sermaye oluşumunun ise %2,2 arttığı tespit ediliyor. 

Maliye Bakanı Naci Ağbal, büyüme ile ilgili olarak şu açıklamayı yaptı;

"Geçtiğimiz yıl büyümeye negatif katkı yapan net ihracat ilk çeyrekte büyümeye pozitif katkı yapmıştır. İlk çeyrekte yüzde 2,2 artan yatırımlar ise yılın geri kalanında pekişen siyasi ve ekonomik istikrar ile krediye erişim konusunda verdiğimiz desteklerle büyümeyi daha çok destekleyecektir. İlk çeyrekte özel tüketim harcamaları yüzde 5,1 artarken, kamu harcamalarındaki artış yüzde 9,4 düzeyinde gerçekleşmiştir. Özel tüketim harcamaları, yaptığımız dönemsel vergi indirimleri ile önümüzdeki çeyreklerde de ekonomik büyümeyi desteklemeye devam edecektir. Bugün açıklanan büyüme verisi, hükümet olarak uygulamaya koyduğumuz geçici vergi indirimleri, Kredi Garanti Fonu, KOSGEB, prim ötelemesi, yatırım teşvikleri ve istihdam destekleri gibi mali teşviklerin ne kadar yerinde olduğunu bir kez daha göstermiştir. Bu teşvikler yatırım, üretim, ihracat ve istihdam artışını desteklemiş, iç talebi ivmelendirmiştir."

Yıllık Rapor