haber
Kullanıcı Adı
Şifre

Makro Veriler

31.3.2017

Türkiye Ekonomisi 2016 Yılında Yüzde 2,9 Büyüdü

Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH), 2016 yılının 4. çeyreğinde, bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 3,5 arttı. 2016 yılında ise bir önceki yıla göre yüzde 2,9 artan GSYH, 2 trilyon 590 milyar 517 milyon TL'ye ulaştı...

Maliye Bakanı Ağbal: "Ekonominin sürükleyicisi olan iç talep son çeyrekte ivmelenmiş ve özel tüketim harcamaları yüzde 5,7 artmıştır. Bu dönemde yatırımların yüzde 2 büyümesi de ekonomik görünüm adına son derece önemlidir. Kamu harcamaları da ekonomik büyümeye pozitif katkı vermeye devam etmiştir"...

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Türkiye ekonomisine ilişkin 2016 yılı IV. çeyrek (Ekim-Aralık dönemi) büyüme verilerini açıkladı. Buna göre; Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH) 2016 yılının 4. çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 3,5 büyüdü.

2016 yılının son çeyreğine ilişkin verilerle birlikte 2016 yılı büyüme hızı da belirlenmiş oldu. Türkiye ekonomisi, 2016 yılında, bir önceki yıla göre yüzde 2,9 büyüdü ve GSYH 2 trilyon 590 milyar 517 milyon TL'ye ulaştı. 2016 yılında kişi başına GSYH cari fiyatlarla 32.676 TL, ABD Doları cinsinden 10.807 Dolar olarak hesaplandı.

2016 yılında, GSYH büyümesine; tarım sektörünün toplam katma değeri yüzde 4,1 azaldı, sanayi sektörünün toplam katma değeri yüzde 4,5 arttı, inşaat sektörünün toplam katma değeri yüzde 7,2 arttı ve hizmetler sektörünün katma değeri de yüzde 0,8 azaldı.

Hanehalkı tüketim harcamalarının GSYH içindeki payı yüzde 59,5:

2016 yılında hanehalkı tüketim harcamalarının GSYH içindeki payı yüzde 59,5, sabit sermaye oluşumunun payı yüzde 29,8 ve Devletin nihai tüketim harcamalarının payı yüzde 14,7 oldu.

2016'da hanehalklarının nihai tüketim harcamaları yüzde 2,3, Devletin nihai tüketim harcamaları yüzde 7,3, Gayrisafi sabit sermaye olşumu yüzde 3 arttı. Mal ve Hizmet İhracatı yüzde 2 azaldı.

Başbakan Yardımcısı Şimşek, "Hane halkının tüketimi ve devletin yatırım harcamalarında artış görüyoruz":

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, büyüme ile ilgili şunları söyledi; "Şimşek, 2016'da toparlanma son derece hızlı. Üçüncü çeyrekte eksi 1,3 ama hemen dördüncü çeyrekten itibaren hızla toparlanmış ve toparlanma çok geniş boyutlu. Hane halkının tüketimi ve devletin yatırım harcamalarında artış görüyoruz. Dolayısıyla toparlanma hızlı oldu ve Türkiye teknik olarak bir resesyona girmedi, bu çok önemli. Resesyona girmek için iki çeyrek üst üste daralma gereklidir. Bu aslında Türkiye ekonomisinin temellerinin ne kadar sağlam olduğunu gösterir" diye konuştu. Şimşek, birinci çeyrekte de büyümenin devam ettiğini ifade etti.

Maliye Bakanı Ağbal, "Ekonominin sürükleyicisi olan iç talep son çeyrekte ivmelenmiş ve özel tüketim harcamaları yüzde 5,7 artmıştır":

Maliye Bakanı Naci Ağbal da şu açıklamaları yaptı; "2016 yılının üçüncü çeyreğindeki daralmanın ardından ekonomi yönetimi olarak aldığımız kararların etkisiyle ekonomi dördüncü çeyrekte yüzde 3,5 ile beklentilerin üzerinde büyümüştür. Bu da Türkiye ekonomisinin temellerinin kuvvetli olduğunu ve dinamik büyüme yapısını sürdürdüğünü göstermiştir. Ekonominin sürükleyicisi olan iç talep son çeyrekte ivmelenmiş ve özel tüketim harcamaları yüzde 5,7 artmıştır. Bu dönemde yatırımların yüzde 2 büyümesi de ekonomik görünüm adına son derece önemlidir. Kamu harcamaları da ekonomik büyümeye pozitif katkı vermeye devam etmiştir.

Ekonomi yönetimi olarak uygulamaya koyduğumuz teşvikler, gerçekleştirdiğimiz yapısal reformlar ile küresel konjonktürdeki olumlu seyir 2017 yılında da büyümenin hızlanmasını destekleyecektir. Nitekim 2017 yılı ilk çeyreğinde hem üretim hem de tüketim kanalından gelen öncü göstergeler ekonomiye ilişkin olumlu sinyaller vermektedir."

 

Yıllık Rapor